Setkání BPK dne 6.listopadu 2021
Valná hromada
Setkání BPK se uskuteční v sále Institutu umění, Celetná 17, mezi Náměstím republiky a Staroměstským náměstím (Vstoupíte do dvora, který je přístupný i ze Štupartské ulice, projdete recepcí nahoru po schodech do 2. patra.)
Začátek v 11.00 hodin


Program:

1. Rozhodnutí přítomných členek BPK o dalším pokračování v činnosti klubu
 
a /   pokud bude přítomnými členkami nadpoloviční většinou rozhodnuto o pokračování BPK od 1.1.2022 nadále formou Zapsaného spolku
 - kontrola počtu volitelek dle zaplacených členských příspěvků na rok 2021 / doloženo platbami na bank.výpisu ke dni  5.11.2021/
 - volba předsedy Valné hromady
 - hlasování o zvolení jednotlivých členek pětičlenného výboru navržených předsedou Valné hromady či z pléna účastnic Valné hromady
 - ustanovení nového výboru BPK                                                                     - b/   pokud bude většinou přítomných členek  rozhodnuto o zrušení BPK jako Zapsaného spolku
 -  pověření předsedkyně spolku k uzavření hospodaření spolku k 31.12.2021,zrušení Zaps.spolku v  Obchodním  rejstříku ,Finančním     úřadu Plzeň-sever,zrušení bank.účtu
 - návrh na rozdělení finančního majetku BPK na členky BPK
 - návrh na formu a náplň činnosti BPK jako volného sdružení umožňujícího setkávání jeho členek, předávání informaci o technikách a dění v oblasti patchworku, organizace společných projektů či výstav apod.
- volba tříčleného organizačního týmu 
                                   

Zápis ze Setkání BPK dne 25. září 2021 Setkání v prostorách Restaurace 2002 Beer-Kitchen (Hybernská 7, Praha 1) zahájila Jana Feuereislová s informací o bodech programu.

1) Zpráva o hospodaření
2) Návrh výboru na ukončení činnosti jako právnické osoby

1) Předsedkyně BPK Jana Haklová, přednesla zprávu o hospodaření BPK v roce 2020. (Zpráva byla 15.4.2021 předložena Finančnímu úřadu Plzeň-sever, pod který BPK svým sídlem spadá.) Členské příspěvky od 29  členek za rok 2020 činí 10.585.- Kč. Náklady celkem 1.525 Kč . Výnosy celkem 10.699 Kč. Hospodářský výsledek roku 2020 je 9.174 Kč. Majetek celkem 93.720.- Kč. Účet výsledku hospodaření bude převeden na účet vlastního jmění.

Zpráva o hospodaření byla přítomnými členkami vzata na vědomí.
--------------

2) Na základě schůze výboru bylo navrženo ukončit činnost Bohemia patchwork klubu v současné podobě, jako právnické osoby - Zapsaného spolku IČO 27039307 se sídlem Úzká 313 330 11 Třemošná, registrované příslušným Rejstříkovým soudem. Bylo ukončeno pořádání mez.výstav Prague Patchwork Meeting, ukončena činnost Art clubu, zrušena klubovna. Náplň Setkání BPK nejen vzhledem k situaci s koronavirem , zmešujícímu se počtu aktivních členek ( čl. příspěvky na rok 2021 uhrazeny pouze 18ti.členkami),ubývajícím námětům nových technik pro kurzy,novým projektům a pod.- se zúžila. Klub by mohl pokračovat jako volné sdružení. Po diskuzi a námitkách, že nebylo uvedeno na stránkách před setkáním a členky se nemohly na tuto situaci připravit, bylo rozhodnuto o odložení hlasování na 6. listopadu 2021. Hlasování se mohou zúčastnit členky, které budou mít zaplacené příspěvky na rok 2021 do 31. října 2021.
Místo setkání bude uvedeno na webových stránkách BPK.

3) Naďa Harbichová informovala přítomné o pokračování projektu Tapiserie z Assenede a ukázala i fotografie již dokončených částí. Dále informovala o možnosti přijít se podívat na práci na vlastní oči. Termín bude upřesněn.

4) Dále bylo předvedeno několik prací, které účastnice přinesly ukázat. Především zaujal ručně šitý Dodecanon Darji Šormové a Jitky Jirkovské.
Počet zúčastněných : 23
Zapsala: Jana Feuereislová
  Členský příspěvek ve výši jen 80.- Kč prosím uhraďte na účet BPK do 31. října 2021. Číslo účtu u Raiffeisenbank 2483070001/5500. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

Setkání Art quilt clubu se  nekonají


Bloky na pomoc Austrálii             

 

                                                                   

 

 

Termín dokončení projektu DODECAGON se posunuje již do roku 2022

Nový projekt  na téma historického quiltu

 

TERMÍNY

Termíny konání Klubu klasického patchworku, Art quilt clubu a Setkání BPK naleznete v odd. KURZY

 

Klub tradičního patchworku

   Klub tradičního patchworku se bude scházet vždy poslední pondělí v měsíci od 16,00 v kavárně Cesta domů, Soukenická 15, Praha 1. (na mapě). 

 

Placení členských příspěvků Bohemia patchwork klubu
pro rok 2019

Číslo účtu u Raiffeisenbank 2483070001/5500
Platí se 365,- Kč ročně, příspěvky zaplacené od září na příští rok platí i do konce roku stávajícího. Variabilní symbol je rok, na který se platí.
Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno platící členky

Členský příspěvek lze uhradit i hotově při Zimním setkání BPK, nejdéle na jarním setkání
 

Aktualita

První patchworkářka ve vesmíru
(James a Alcestis Oberg)

Když astronautka Karen Nyberg nastoupí do kosmické lodi, přinese s sebou něco dosud neobvyklého do vesmíru: umění patchworku. „Ráda šiji a quiltuji“ vysvětlila během televizního interview v Moskvě. Beru si s sebou nějaké látky a nitě. Doufám, že vytvořím něco, sama ještě nevím co, ale i to bude součást vesmírné tvořivosti, jestli mi vše podaří.“
Na start 28.května si bere čtyři faty, nějaké jehly a nitě. Ovšem bezpečnost dopravního prostředku a váhová omezení jí nedovolují si na oběžnou dráhu vzít šicí stroj, žehličku, barvy, řezák a další obvyklé pomůcky.
Aby mohla šít ve stavu beztíže, bude se muset především někde sama upevnit, aby ona a látky neplavaly okolo, bude muset najít místo s dobrým osvětlením a mít pod přísnou kontrolou nit a odstřihávátko, aby nenarazily do něčí tváře nebo očí.
Přesné šití bude pro ni bezpochyby obrovská výzva, protože ona i látky budou mít tendenci se vznášet místo, aby byly v klidu. Sama to nazvala neobvyklým experimentem.
Přestože množství materiálu a pomůcek, které si sebou může přinést do vesmíru je omezené, Nyberg plánuje použít látky nebo kousky z vyřazených použitých oděvů astronautů, které už na palubě vesmírné lodi jsou. A některé z nich jsou hodně barevné. Pravidlem totiž je, že astronauti si kombinézy mění po týdnu a pak je vyhazují do odpadků. Na palubě totiž nejsou žádné prací automaty, takže kombinézy se potom přidají do kupy odpadu, který se naloží do ruské vyprázdněné zásobovací lodi. Všechno potom při návratu shoří v zemské atmosféře.
Myšlenka použít materiál z „odpadkového koše“ se zrodila už minulý měsíc při interview v Houstonu. Doširoka se usmála a prohlásila: „Vyhozené oblečení – to je úžasná myšlenka!“ Přestože barvy a barvení je na palubě kosmické lodi zakázáno, Nyberg poukázala na koření, které se na palubě nachází a může barvy nahradit – kečup, hořčice nebo chilli sauce.
První quilt z vesmíru bude jistě vzrušující, jedinečný a vysoce hodnotný kus. Avšak přivézt ho zpátky, může být problém, protože Nyberg má v kabině Sojuzu, kterým bude cestovat v listopadu tohoto roku, rezervovaný pouze limitovaný prostor. Doufá však, že alespoň něco z její ruční práce bude moci vzít zpět s sebou na Zemi. Naštěstí jsou tady další příležitosti k dopravě na Zemi. SpaceX Dragon je kabina bez posádky, která přiváží kosmické lodi zásoby. K jejímu dalšímu letu dojde rovněž v listopadu a má už naplánované množství materiálu, který by měla dovézt zpět na Zemi. Je dostatečně prostorná a tak by se zde mohlo najít místo pro jeden nebo dva quilty.
Jestliže se Nyberg na palubě kosmické lodi dostane k odpadkům a tím i k vyhozeným kombinézám z mnoha zemí – USA, Ruska, Kanady, Itálie, Japonska a dalších – představte si tu upřímnou závist jejích pozemských patchworkových kolegyň! NASA by se mohla v tomto případě rozhodnout, zda by šlo jednoho dne na Zemi kombinézy recyklovat a rozdělit je mezi pozemské patchworkářky k zahájení dosud nemyslitelného projektu.
Mezinárodní vesmírná stanice je sama o sobě patchworkem technického počítačového vybavení: přístroje, životně důležité systémy a konstrukční systémy, které byly vyrobeny v různých zemích a „sešity“ dohromady. A co se týče patchworku, životní systém na stanici vyžaduje recyklaci a nové využívání již použitých věcí.
Nyberg zatím nezmínila žádný specifický projekt nebo vzor. Řekla, že se spoléhá na intuici až bude na stanici. Bere si s sebou skicák, tužku a ořezávátko, aby si zaznamenávala nápady, které budou její inspirací. Jestli bude následovat tradiční vzory nebo ji uchvátí nový pohled diktovaný kosmickou představivostí, a´t už bude práce jednoduchá nebo komplikovaná, na každý pád první quilt z vesmíru
se stane jedním ze vzácných obrázků šitých naší historií.
James Oberg je analytik z NBC News a strávil 22 let v NASA Johnson Space Center jako operátor Mission Control a počítačový expert na orbitální dráhy.
Alcestis Oberg je vědeckou spisovatelkou a sběratelkou quiltů.
Oba jsou spoluautory knížky „Průkopnictví ve vesmíru: život na další hranici“ (Pioneering Space: Living on the Next Frontier).

Ze Science on NBC News, 14.5.2013 přeložila. Jana Lálová

 

Aplikace

Galerie fotografií quiltů s aplikacemi z promítání na setkání BPK

Projekt "Turkmenistán"

V odkazu na webové stránky www.patchworkparty.sk naleznete článek a bohatou fotogalerii quiltů z projektu "Turkmenistán"

Co o nás napsali

 

Přečtěte si překlad článku který napsala pro japonský časopis "Patchwork Quilt tsushin" jeho redaktorka Naomi Ichikawa po návštěvě Prahy.

Česká televize

Česká televize natáčela pro svůj pořad "Barvy života" v klubovně Bohemia patchwork klubu. Pořad je možno shlédnout ze záznamu na stránkách ČT

Prezentace „Molas“

Fotogalerie z akce.

Novinky

Dne 21.4.2010 byly definitivně stránky klubu rekonstruovány a přemístěny na jiný server. Ve vyhledávači je můžeme najít jako:

www.b-p-k.cz,

nebo b-p-k.cz

I nadále trvá možnost najít stránky pod názvem www.bohemia-patchwork-klub.cz,

nebo bohemia-patchwork-klub.cz,


 Bohemia patchwork klub - zapsaný spolek

IČO  27039307

sídlo: Úzká 313, 330 11 Třemošná

č.účtu :  2483070001 / 5500

předsedkyně :  Jana Haklová,  tel. 777274454, e-mail:  haklovaj@seznam.czLeteckaPosta.cz       Pro přenos souborů fotografií používáme "Leteckou poštu"
Licence Creative Commons
b-p-k.cz, jejímž autorem je Haklová Jana, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .